El pueblo a menudo pierde la batalla, pero nunca pierde la guerra”

Logo RASINVer la traducción completa al castellano aquí.

Declaración del Rasanbleman Sosyalis pou yon Inisyativ Nasyonal tou Nèf Pati RASIN Kan Pèp La (Reencuentro Socialista por una nueva Iniciativa Nacional Partdo RAÍCES Campo Popular)

 Pèp konn pèdi batay, men li pa janm pèdi lagè.

Potoprens, 27 Janvye 2016

Dirijan revolisyonè chinwa Mao Tsetoung  te ekri: “Enperyalis la, se yon tig anpapye”. Li te ekri sa pou esplike pa genyen anyen ki ka rete yon pèp lè li deside.  Lè li byen òganize menm, li envensib. Kantite ak kalite zam fann fwa okenn lènmi pa ka rete l kous li. Se leson sa a kan pwogresis ak revolisyonè ayisyen dwe tire apre gwo pataswèl enperyalis yo ki bay tèt yo non (Core group) la sou kontwòl enperyalis meriken pran nan kesyon eleksyon sa yo. Lè nou tande deklarasyon lagè Gi Filip fè kont pèp la, sa antre nan pwojè enperyalis la genyen pou mobilize ansyen militè, makout, poutchis ak manm frap yo kont rebelyon popilè a. Yap chache mete koze a sou teren militè. Nou pap pran nan mannèv sa. Nou pap kite yo mennen peyi nou an nan swadizan gè sivil !

Malgre tout presyon gwo palto gouvènman meriken fè anpèsòn ak rès sa yo rele kominote entènsayonal la nan peyi a depi dènye mwa sa yo, sa yo vle rele dezyèm tou eleksyon 25 oktòb yo  pa rive fèt.  27 desanm pase, 17 janvye mouri nan pasaj, 24 janvye pase, nad marinad ! Menm lè se pa pou yon rezon piman epi senpman ideyolojik, yon bon pòsyon nan popilasyon an leve karaktè li pou mande oligachi a, ekip Mateli/Kplim lan ak pòtvwa miltinasyonal yo,  respekte prensip demokrasi reprezantatif la. Ayibobo pou mobilizasyon Pèp ayisyen an ki koumanse louvri chimen pou nou konstwi souvrènte politik peyi a.

Pati Rasanbleman Sosyalis pou yon Inisyativ Nasyonal  tou Nèf, RASIN Kan Pèp La, salye viktwa sa a nan youn nan manch batay la. Se pa lagè a nou genyen pou sa.  Se yon viktwa ki rantre nan batay manch long mas travayè ayisyen yo, men nan men ak tout sektè politik pwogresis ak revolisonè yo, dwe mennen pou yon Ayiti granmoun, yon Ayiti kote tout pitit li ap viv nan diyite.

Pou nou, se yon rezistans ki raple 100 lane pi wo,  batay kako ak lòt sektè nan sosyete a kont okipasyon 1915 lan. Okipasyon an kontinye la. Se menm batay sa a k ap kontinye jodi a. Kòm lokipasyon an chanje plizyè fòm pou li ka kontinye pyetinen dwa souvren nou, se nòmal pou batay la pran fòm diferan men ak yon sèl objektif: kwape okipan an kèlkeswa non li, kèlkeswa nasyonalite li epi sou kèlkeswa fòm li parèt pou li lolo nou.

Tout militan dwe tire leson pou li jwenn meyè fason pou gaye lide revolisyonè yo nan mas yo tankou pwason nan dlo. An menm tan travay la se ranfòse kapasite òganizasyon nou yo, pandan n ap marye batay konjonktirèl yo ak  batay estriktirèl la. Konbat tout lènmi, menm sa ki parèt sou po mouton.

An nou fè bèl rezistans sa a tounen yon pwojè transfòmasyon revolisyonè. Se sèl mwayen pou mas travayè yo pran pouvwa a, kontwole li tout bon nan avantay pa yo e nan defann enterè estratejik tout peyi nou an. An nou konstwi yon lòt pwojè politiko elektoral, yon lòt pwojè ekonomik ki ka mennen nou nan dezyèm endepandans la !

Aba eleksyon-seleksyon lawont 2015 yo ! Nou reyisi anpeche 24 janvye a fèt! Fòk nou konstwi sou viktwa sa a !

Sistèm dominasyon an bout. An nou mache sou chimen konstriksyon yon chanjman revolisyonè !

Viv rezistans ak mobilizasyon popilè kont tout eleksyon magouy, kont koripsyon ak depandans !

An n makònen fòs nou pou nou sòti anba 100 lane okipasyon !

_____________________                                                                  __________________

Marc Arthur Fils Aimé                                                                  Camille Chalmers

Sekretè Jeneral                                                                              Potpawòl

+++

Documento recibido de los firmantes.

Un comentario en “El pueblo a menudo pierde la batalla, pero nunca pierde la guerra”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s